Piri Reis

Past Events

Piri Reis Tour 8

Sun, Sep 18 2016 5PM - 10:30PM

@Moonstep
Piri Reis
Sto Cosi Cosi
This Time We Will Not Promise And Forgive
Encroached
Trikorona
Bumped His Head
Shut Your Mouth

Piri Reis Tour 7

Sat, Sep 17 2016 5:30PM - 10:30PM

@Bush Bash
Piri Reis
Sto Cosi Cosi
Kowloon Ghost Syndicate
Endzweck
Asthenia
Thirty Joy

Piri Reis Tour 6

Thu, Sep 15 2016 7PM - 10:30PM

@Gattaca
Piri Reis
Flat Sucks
Myna
サクラショック!
Eye Have You
Sequence
Failure

Piri Reis Tour 5

Tue, Sep 13 2016 7PM - 10:30PM

@Whatsup
Piri Reis
Sans Visage
Stinger
イェン・ツー・パオ

Piri Reis Tour 4

Mon, Sep 12 2016 7:30PM - 10:30PM

@Hill Valley Studio
Piri Reis
ilill
one point four three
Broiler
Kubiak

Piri Reis Tour 3

Sun, Sep 11 2016 7:30PM - 10:30PM

@Studio Tissue Box
Piri Reis (Malaysia)
Sto Cosi Cosi
To Overflow Evidence
Lasnotrikalkulo

Remove a Gap 26

Sat, Sep 10 2016 6PM - 10PM

@Flying Son
Tiala
Piri Reis
Sto Cosi Cosi
Flex
Geropetoro
Thinkalong

ACxDC Japan Tour with Tainted Dickmen 2

Fri, Sep 9 2016 6PM - 10:30PM

ACxDC Japan Tour with Tainted Dickmen
@El Puente
ACxDC
Piri Reis (Malaysia)
Tainted Dickmen
Earth Federation
Self Deconstruction
BADUERYKAH
VVORLD
Lost Without Grenade